شعار سال
Hospital
amlash
ایام فامطیه

اخبار اختصاصی

برگزاری کمیته ی مدیریت اجرایی در بیمارستان نیکوکار

برگزاری کمیته ی مدیریت اجرایی در بیمارستان نیکوکار

1401/12/16
اهمیت سبک زندگی سالم

اهمیت سبک زندگی سالم

1401/12/10
وبینار عوامل مستعد کننده ناباروری در مردان برگزار شد

وبینار عوامل مستعد کننده ناباروری در مردان برگزار شد

1401/12/09
کلاس آموزشی خدمات در بیمارستان برگزار شد

کلاس آموزشی خدمات در بیمارستان برگزار شد

1401/11/23
آموزش عوارض شیمی درمانی در بیمارستان نیکوکار املش انجام پذیرفت

آموزش عوارض شیمی درمانی در بیمارستان نیکوکار املش انجام پذیرفت

1401/11/09
برگزاری کنفرانس مدیریت سرطان

برگزاری کنفرانس مدیریت سرطان

1401/11/09
آغاز هفته ی ملی سرطان  در بیمارستان نیکوکار املش با شعار:فاصله را از بی خبری از عوامل خطر سرطان,علائم و نشانه های سرطان و تشخیص و درمان به موقع سرطان کم کنیم

آغاز هفته ی ملی سرطان در بیمارستان نیکوکار املش با شعار:فاصله را از بی خبری از عوامل خطر سرطان,علائم و نشانه های سرطان و تشخیص و درمان به موقع سرطان کم کنیم

1401/11/08
برگزاری روز جهانی آموزش در بیمارستان نیکوکار املش

برگزاری روز جهانی آموزش در بیمارستان نیکوکار املش

1401/11/04
سنجه خوانی و وبینار آموزشی در بیمارستان نیکوکار انجام پذیرفت

سنجه خوانی و وبینار آموزشی در بیمارستان نیکوکار انجام پذیرفت

1401/10/28
برگزاری وبینار مستند سازی در بیمارستان نیکوکار املش

برگزاری وبینار مستند سازی در بیمارستان نیکوکار املش

1401/10/25
برگزاری وبینار عوارض ناخواسته ی دارویی در بیمارستان نیکوکار املش

برگزاری وبینار عوارض ناخواسته ی دارویی در بیمارستان نیکوکار املش

1401/10/13
داروهای مورد نیاز بیماران  بخش آنکولوژی در بیمارستان نیکوکار داده می شود

داروهای مورد نیاز بیماران بخش آنکولوژی در بیمارستان نیکوکار داده می شود

1401/10/09
بازدید مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه از بیمارستان نیکوکار املش

بازدید مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه از بیمارستان نیکوکار املش

1401/10/08
وبینار مدیریت بحران برگزار شد

وبینار مدیریت بحران برگزار شد

1401/10/05
آمار تعداد مراجعین در پاییز 1401 به کلینیک تخصصی بیمارستان اعلام شد

آمار تعداد مراجعین در پاییز 1401 به کلینیک تخصصی بیمارستان اعلام شد

1401/10/03
حضور کارشناسان بحران و آزمایشگاه دانشگاه  در بیمارستان نیکوکار املش

حضور کارشناسان بحران و آزمایشگاه دانشگاه در بیمارستان نیکوکار املش

1401/09/30
گزارش ارائه خدمات بخش دیالیز بیمارستان نیکوکار در پاییز منتشر شد

گزارش ارائه خدمات بخش دیالیز بیمارستان نیکوکار در پاییز منتشر شد

1401/09/27
جشن روز پرستار در بیمارستان نیکوکار

جشن روز پرستار در بیمارستان نیکوکار

1401/09/18
آرشیو